Jump to content

Cégtörténet

Cégtörténet

2012. December 28.

A PannonMill Malomipari Zrt. átvette, a GoodMills Group többi leányvállalatával egyetemben a cégcsoport nevét és egységes arculatát. Társaságunk cégnevén kívül egyéb változás nem történt, tehát sem a tulajdonosi háttér, sem a székhely, sem a cégjegyzékszám nem változott, partnereink eddigi kapcsolattartóit változatlan módon érhetik el.

2011. Október 1.

A PannonMill Zrt. átvette a bajai Diamant malom üzemeltetését, aminek köszönhetően cégünk termékei az ország déli régiójában is elérhetővé váltak.

2011. Március 1.

Útjára indult a Nagyi titka márkanév alatt az a PannonMill Zrt. új, kiemelt termékcsaládja. Ezzel egy időben cégünk megkezdte a lakossági termékek professzionális marketing és értékesítési eszközökkel történő támogatását.

2011. Február 1.

Elindult a 300 tonna/nap kapacitású tiszapalkonyai malom. A zöldmezős beruházásként, a környezetvédelmi előírások legmesszebbmenőbb betartásával üzemelő, új malomipari komplexum Közép-Európa legmodernebb malmai közé tartozik. Ezzel egy időben leállt a miskolci és a kisvárdai malom, és befejeződött a keleti koncentráció.

2008. Augusztus 1.

A már évek óta a cég 100%-os tulajdonát képező, malomipari és takarmánykeverő tevékenységgel foglalkozó kisvárdai székhelyű PROFORG Rt beolvadt a PannonMill Zrt-be.

2008 Július 1.

Elkészült a csornai malom 150t/24h kapacitással való bővítése, így a jelenlegi csornai kapacitás 450 t/24h.

2006. Július 1.

A PannonMill Malomipari Rt.-ből kivált a PannonMill Takarmány Kft. és az Rt. Zrt-vé alakult. A Zrt. malomipari és szemes kereskedelmi tevékenységet végzett, a Kft. pedig takarmánygyártást folytatott.

2006 Június 22.

A világelső svájci Bühler technológiával felszerelve, zöldmezős beruházásban megépült a komáromival azonos, 300 tonna/nap kapacitású új csornai malom. A második generációs malmok üzembe állításával párhuzamosan hat régi került leállításra és ezzel befejeződött a malmi csoport nyugati koncentrációja.

2004 Október 1.

Befejeződött az akkor kereken 100 éve működő komáromi malom teljes körű technológiai felújítása. A malomüzembe a világelső, svájci Bühler malomipari technológia került beépítésre így az üzem kapacitása 300 tonna/napra bővült.

2004. Július 1.

A komáromi Hungaromill Rt., a győri Pannon- Gabona Rt. és a miskolci Pannon-Borsod Kft. összeolvadásából megalakult a PannonMill Malomipari Rt.

Kreatív weboldal készítés: Senswerk