Megfelelőség

A felelős magatartás és a meglévő jogi előírások betartása nagyon fontos a LEIPNIK-LUNDENBURGER INVEST Beteiligungs AG vállalatcsoport részeként működő GoodMills-csoport számára. Ez mindenkire vonatkozik, beleértve az igazgatótanácsot, az ügyvezető igazgatókat, a vezető beosztású munkatársakat és az alkalmazottakat is. Ugyanakkor a mindennapi ügymenet és a harmadik felekkel való kapcsolat során nem csak a jogi előírásokat kell betartani, hanem azokat az etikai normákat is, amelyek tiszteletben tartását a vállalatcsoport kötelezőnek érzi.

A Megfelelőségi Irányelv négy olyan alapelvet határoz meg az átlátható vállalatvezetéssel, az etikus és megfelelő viselkedéssel, valamint az információkezeléssel/a vállalati tulajdon kezelésével kapcsolatosan, amelyek kötelező érvényűek a LEIPNIK-LUNDENBURGER INVEST Beteiligungs AG vállalatcsoport részeként működő GoodMills-csoport számára. Ezek mindegyike hozzájárul az üzleti folyamatok megfelelő működéséhez és a vállalat fenntarthatóságához.

A Megfelelőségi Irányelvben meghatározott közös álláspont alapul szolgál a sikeres szakmai együttműködéshez a vállalaton belül és azon kívül egyaránt.

A Megfelelőségi Irányelv a következő fejezetekből áll:
1. Törvényi megfelelőség
2. A hátrányos megkülönböztetés tilalma
3. Tisztességes verseny
4. Nem megfelelő előnyök/ajándékok és meghívások nyújtása és elfogadása
5. Összeférhetetlenség, tulajdonrész, másodállás
6. Adományok
7. Szponzoráció
8. A vállalati tulajdon és a nem nyilvános információk védelme

Etikai vonal

Ha olyan viselkedést vagy körülményeket tapasztal a vállalatunkkal való együttműködése során, amelyet helytelennek tart, akkor arra kérjük, bátran jelezze azt felénk. Az alábbi linken keresztül jelezheti aggályait az olyan tapasztalt vagy feltételezett helytelen magatartással kapcsolatosan, amely hatással lehet vállalatunkra vagy az emberek jólétére: GoodMills Integrity Line

Az információ közlése névtelenül történik.